piątek, 24 kwietnia 2009

9 Zajęcia z przedsiębiorczości

24.04.2009r
24.04.09r Tego dnia odbyły się 9 Zajęcia z przedsiębiorczości.

Tematem naszych dzisiejszych zajęć była: ,,Polityka regionalna''
Zastanawialiśmy się jak państwo może pomóc prze
dsiębiorcom
oraz wyjaśnialiśmy pojęcie polityka regionalna

Otóż :
Polityka regionalna- to świadoma i celowa działalność centralnych organów
władzy publicznej,

zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju.
Cele i zasady tej polityki określa narodowa strategia roz
woju
regionalnego.


Wsparcie dla przedsiębiorstw jest dostępne na dwóch płaszczyznach:
*Krajowej- programy zarządzane głównie przez ministe
rstwa
*Regionalnych- programy zarządzane przez wojew
ództwa.
Programy te nie konkurują ze sobą ich ideą jest uzupełnianie się nawzajem.
Jedną z najbogatszych stref ś
wiata jest Unia Europejska.

Poznaliśmy również co to :
Polityka strukturalna- oznacza celową działalność
organów władzy
publicznej zmierzając do przebudowy strukt
ury gospodarczej
i pobudzenia rozwoju gospodarczego danego obszaru,
tj. ma za zadanie wyrównać różnice, uzupełniać środki i korygować
właściwości rynku w zakresie gospodarczym,

socjalnym (rynku pracy) i branżowym.

Dotacje unijne- są dla części państw w tym tez dla naszego szansą na
dorównanie potęgom Europy jak również daj
ą szanse gorzej rozwiniętym państwom na dogonienie państw Wspólnoty Europejskiej. Dotacje są przede wszystkim dla właścicieli firm, którzy zamierzają inwestować i rozwijać swoje działalności. Przyznane datki unijne najczęściej wynoszą od kilku tysięcy do często kilkudziesięciu milionów euro. Dotyczą one także rolnictwa, które jest najważniejszym elementem każdego państwa w Europie.


Kwota jaką otrzymamy jest uzależniona przede wszystkim od areału, jaki posiada farmer, a także roślin uprawianych .
Dotacje unijne przekazane osobom chcącym założyć nową działalność
wynoszą najczęściej kilka tysięcy euro. Umożliwiaj
ą one osobom nie
mającym potrzebnego kapitału rozpoczęcie własnego biznesu.


Jakie wymogi powinien a raczej musi spełniać przedsiębiorca, bądź
osoba, która w przyszłości chce zostać
przedsiębiorcą, aby otrzymać
dotacje?
Po pierwsze- warto być innowacyjnym.
Innowacja- pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wprowadzenie czegoś
nowego, , reformę.

Innowacyjność przedsiębiorstw polega
- na
zdolności do wdrażania i
stosowania w praktyce nowych technologii, wyników badań ośrodków naukowych, a także tworzenia nowych produktów i usług oraz nowych rozwiązań w sferze organizacji, zarządzani i innych.
Są również inne rodzaje innowacji np:

1. Innowacje technologiczne- a więc takie, które dotyczą nowych
produktów i procesów oraz znaczących zmian
technologicznych w tych produktach i procesach.

Dzielą się one na:
-Innowacje produktowe,
-Innowacje procesowe.

2. Innowacje organizacyjne - dotyczą szeregu działań związanych z
organizacją firmy, a więc organizacja procesu sprzedaży, dystrybucji, magazynowania,
współpracy z innymi firmami i in.

Wśród nich można wyróżnić dwa rodzaje:
- takie które związane są z innowacjami technicznymi i efektywnie wspierające nowe technologie oraz takie, które nie są związane z innowacjami tec
hnicznymi i których celem
jest poprawa jakości działania.

3.Innowacja marketingowa - dotyczy wszelkich zmian związanych z
opakowaniami produktów, ich pozycjonowaniem promocją oraz strategia cenową.

Unia europejska przeznaczyła dużą cześć środków finansowych dla przedsiębiorców chcących wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach różnego rodzaju innowacje. Dla dużych przedsiębiorców realizujących inwestycje przekraczające 8 mln zł przewidziano program operacyjny ,,Innowacyjna Gospodarka'', natomiast mniejsi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ,,Regionalnych Programów Operacyjnych''.

A oto kraje należące do Uni Europejskiej:

-Australi
a
-Belgia
-Dania
-Finlandia
-Francja
-Grecja
-Hiszpania
-Holandia
-Irlandia

-Luksemburg
-Niemcy
-Portugalia
-Szwecja
-Wielka Brytania
-Włochy
-Cypr
-Czechy
-Litwa
-Łotwa
-Estonia

-Malta
-Polska
-Słowacja
-Słowenia
-Węgry

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji. Podstawą sukcesu jest ciekawy pomysł i biznes plan!!!. Pomysł na nową firmę rodzi się na gruncie codziennych obserwacji, które
niestety nie są zbyt precyzyjne i dokładne.
Na początek należy:
- Ocenić czy dany produkt faktycznie
zapewni klientowi jakąś wartość, czy jego rynek
zbytu jest wystarczająco duży oraz
- Z jaką wielkością potencjalnej sprzedaży
mamy do czynienia.

Mamy nadzieje ż e dzięki treści posta wielu z was zastanowi się nad byciem przedsiębiorcą w przyszłości :D
Pozdrawiamy Elitarna 5


wtorek, 21 kwietnia 2009

9 Zajecia Matematyczno- przyrodnicze

21.04.2009r
Cześć wszystkim!! Dnia 21..04.2009r odbyły się kolejne bardzo interesujące już 9 Zajęcia matematyczno przyrodnicze.

Tematem naszych zajęć były: " Ogólne zasady przygotowania roztworu nasyconego".
Problem badawczy: Czy sporządzone przez nas roztwory ulegną krystalizacji?
Hipoteza: Tak, dane roztwory mogą ulec krystalizacji lu
b nie.

Materiały potrzebne to:
- cylinder miarowy
- termometr
- zlewka 250 ml
- słoik o pojemności 0,2 l
- nitka- papier milimetrowy
- waga laboratoryjna
- szklana bagietka
- patyczek o długości 12-15 cm
- guziki- substancja rozpuszczalna
- ołówek
- linijka
- woda.

Przebieg zajęć:
Na początku zajęć Pani rozdała nam do rozwiązania mały tekścik. Na jego rozwiązanie mięliśmy 2,5 minuty. Pytania brzmiały w następujący sposób:
1) Co by było gdyby nagle zniknęły z powierzchni Ziemi wszystkie ptaki?
Nasze odpowiedzi to:
- Spowodowało by to zachwianie równowagi w przyrodzie przez dużą ilość robactwa,
- Ich piękny śpiew nie budził by nas wiosną,
- Nie mięlibyśmy jajek, mięsa.
Natomiast drugie pytanie brzmiało tak:
2) Co by było gdyby w wodzie nic się nie rozpuszczało?
A oto nasze odpowiedzi:
- Nie moglibyśmy zrobić sobie dobrej zupy
- Picie herbaty czy kawy było by niezbyt smaczne.

Doświadczenie
Po rozwiązaniu testu przystąpiliśmy do robienia naszego doświadczenia.
Naszym pierwszym krokiem było narysowanie wykresu rozpuszczalności.Długo to trwało ale w końcu się nam udało. Po narysowaniu wykresu, musieliśmy obliczyć ile gram substancji
potrzebujemy do sporządzenia roztworów.


Poszło nam to szybko i sprawnie. Potem każdy przygotował dla siebie: słoik, patyk oraz guzik .
Następnie podzieliliśmy między siebie następujące doświadczenia :

Brygida z Dominiką - siarczan (VI) miedzi(II)
Dorota - sacharoza
Hania - chlorek sodu
Bartek - siarczan (VI) glinowo- potasowy.
Po przydzieleniu sobie doświadczeń, zważyliśmy na nowiutkiej wadze laboratoryjnej , którą otrzymaliśmy w ramach projektu, ilość potrzebnej substancji do sporządzenia roztworu. Po odmierzeniu wsypaliśmy ją do zlewki i wlaliśmy 150 ml wody.

Potem ogrzewaliśmy mieszaninę aż osiągnie 30 stopni C , oczywiście ciągle mieszając.


Pod koniec doświadczenia powoli wlaliśmy roztwór do słoika i zamocowaliśmy nad nim patyk ze sznurkiem i zamocowanym na jego końcu guzikiem. Na końcu postawiliśmy słoiki z roztworami w miejscu nienarażonym na wstrząsy.

PS.Na wnioski niestety trzeba poczekać:(

I tak skończyły się nasze zajęcia.
Do zobaczenia w najbliższym czasie!!!!!E5


piątek, 17 kwietnia 2009

8 Zajęcia z przedsiębiorczości

17.04.2009r
17.04.09 r. Odbyły się już 8 zajęcia z przedsiębiorczości
Cześć ;)
Na początku naszego dzisiejszego postu chcieliśmy powiedzieć Hani i Dorocie,
które są w 3 gimnazjum, że trzymamy za nie kciuki, ponieważ dzisiaj i przez najbliższe 2 dni piszą testy na koniec 3 gimnazjum. ;)
A teraz przejdźmy do konkretów.

Na dzisiejszych zajęciach znowu mieliśmy gościa. Była nim Pani Zofia Cierocka . Jest bibliotekarką w gminnej bibliotece, a także uczy przedsiębiorczości w liceum.
Dzisiejszym tematem zajęć były: Podatki.

Na początku Pani poprosiła nas abyśmy weszli na taką fajną stronę internetową www.nbportal.pl i obejrzeli film animowany o podatkach.
Po obejrzeniu filmu, Pani Zosia wytłumaczyła nam kilka ważnych pojęć związanych
z podatkami.
Oto one:
Podatek- jest nieodpłatnym (nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem
pieniężnym o charakterze ogólnym (powszechnym) , k
tóre jest nakładane
jednostronnie przez państwo lub inn
y związek publicznoprawny i
przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.
Gdy zapisaliśmy tą definicje Pani wytłumaczyła nam co oznaczają
poszczególne trudne słowa.
Stawki WAT i CIT


Nieekwiwalentny i bezzwrotny - jako obywatele płacimy go do państwa,
mimo, że nic z tego nie mamy i nie możemy się spodziewać, że zostanie nam zwrócone
świadczenie pieniężne - ponieważ płacimy go w pieniądzach, a nie
jak kiedyś w naturze np. dziesięcinie,

przymusowy- jeżeli nie zapłacimy to czeka na nas kara..
Kilkadziesiąt a nawet kilkaset lat temu podatki miały inną nazwę ale
prawie to samo znaczenie.

Oto niektóre nazwy:
Myto- opłata za przejazd np. drogą prywatną . Chcąc zarobić właściciel np. właśnie drogi , zamyka ją i otwiera dopiero wtedy , gdy osoba chcąca przejechać tą właśnie drogą zechce mu zapłacić. Jest to podobne do cła,
Podymne- od domu- nazwa utworzona od komina
(można płacić w
pieniądzach lub naturze),
Świętopietrze- ten podatek był na rzecz papiestwa. W Polsce
wprowadzono je za rządów Mieszka I
, jego poboru zaniechano po 1555 r.,
Pogłówny- podatek od osoby, obojętnie w jakim jest wieku.

Podatek dzielimy na:
podatek pośredni- płacą go wszystkie osoby fizyczne (PIT )
podatek bezpośredni- płacą wszystkie osoby prawne ( CIT )


Poznaliśmy również skalę podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 i
2009r

Dowiedziałyśmy się także kim jest płatnik, a kim podatnik.
Podatnik- to osoba od której dochodów jest pobierany podatek
Płatnik - to osoba która przekazuje podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Na samym końcu pani zadała nam małe zadanko, które raz dwa rozwiązaliśmy.
Oto ono:
Firma X sprzedaje komputery w styczniu sprzedała 10 sztuk. Jeden
komputer kosztował 2000zł. Poniosła też koszty takie jak: wynagrodzenia
dla pracowników, czynsz za lokal, części do komputerów, itp. razem
15000zł. Jaki miała przychód, a jaki dochód?

przychód= ilość sprzedanych rzeczy razy jego cenę
10 x 2000=20000

dochód= przychód - koszty
20000-15000=5000
brutto: 5000 x 0,19=950
netto : 5000-950=4050


Pozdrawiamy E5!!

wtorek, 14 kwietnia 2009

8 Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

;)
HEJ! dnia 08.04.2009r odbyły się kolejne, juz 8 zajęcia matematyczno - przyrodnicze.

Witamy ponownie na naszym blogu ;) Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o naszych kolejnych zajęciach to znajdziecie coś niżej:D Dzisiaj odbyły się zajęcia matematyczno-przyrodnicze, gdzie nasza kochana P.Justynka przydzieliła każdemu zadanko ;) takie które będziemy musieli wykonywać w domu przez pewien czas. A mianowicie każde zadanie dotyczyło chodowania roślinek, jednakże zadanie każdego z osobna było różne. Oto niektóre tytuły:
*Brygida : „Zależność kiełkowania nasion od głębokości siewu”,
* Dominisia : Kiełkowanie nasion z fasoli”,
*Dorota : „Wpływ soli mineralnych na wzrost i rozwój rośliny” .

[nasze trzy piękne dziewczyny:)]


[Brydzia sypie ziemię do słoiczka na swoje doświadczenie ;)]Nasze doświadczenia rozpoczęliśmy na zajęciach, a w ciepłym zaciszu domowym dobiegna one końca, gdzie możemy doglądać roślinki dzień i noc :D Pierwsze wyniki będą po 2 tyg. od rozpoczęcia ćwiczenia, a na ostatnie musimy poczekać nawet 3 tyg. ;(
Ale co to dla elitarnej5 :D

POZDRAWIAMY, E5 ! xD

środa, 8 kwietnia 2009

7 Zajęcia z przedsiębiorczości

08.04.2009 Zajęcia z przedsiębiorczości.
Witam wszystkich!
Tematem dzisiejszych zajęć była: Gospodarka bez tajemnic.

Zajęcia zaczęliśmy od przeczytania scenariusza lekcji, aby dowiedzieć się jakie są korzyści i utrudnienia płynące z prowadzenia działalności gospodarczej.
Oto czego się dowiedzieliśmy:

Etapy rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkową prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Korzyści z prowadzenia własnej firmy:
 • Samodzielna organizacja pracy;
 • niezależność finansowa;
 • satysfakcja z dobrze prosperującej firmy;
 • dobrej jakości produkt;
 • stworzenie nowych miejsc pracy;
 • sam decyduje ile czasu poświęcam firmie;
Wady:
 • wysokie podatki i składki ZUS;
 • wizyty sanepidu i inspektoratu pracy;
 • odpowiedzialność za firmę i pracowników;
 • trudna sytuacja na rynku;
 • biurokracja;
 • ryzyko gospodarcze,możliwość utraty przychodów z dnia na dzień;
 • nienormowany czas pracy;
 • ponoszone we własnym zakresie koszty doskonalenia zawodowego;
Przedsiębiorca powinien być:
 • odważny;
 • pewny siebie;
 • odporny psychicznie (umiejętność pogodzenia się z trudnościami);
 • ambitny;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • znajomość rynku;
Pozdrawiamy! E5